DEL

.

SWOT-analyse er ofte det første værktøj, du vil gribe til, når du skal starte en udviklingsproces. Den beskriver styrker, svagheder, muligheder og trusler ved det, som du analyserer.

Brug først og fremmest SWOT til at analysere din egen situation, før du sætter en ny strategi eller et nyt projekt i gang. Men brug også dette superstærke værktøj i din konkurrentanalyse. Det giver dig mulighed for at få øje på, hvordan du kan placere dig bedre i markedet end dine konkurrenter.

Hvad er SWOT?

SWOT er en analysemodel, som giver dig et stærkt og konkret overblik over den aktuelle situation for det, du analyserer – for eksempel din virksomhed eller din konkurrent.

De fire bogstaver står for de fire centrale begreber, som du vil undersøge i din analyse

 • Strengths – Styrker
 • Weaknesses – Svagheder
 • Opportunities – Muligheder
 • Threats – Trusler

I SWOT-analysen beskriver du ganske enkelt disse fire begreber i den aktuelle situation. Lad os kigge på en analyse af din egen virksomhed.

Styrker

Start med at lave en liste over din virksomheds styrkepositioner. Det er klogt at starte med en liste, som du skriver hurtigt og impulsivt. Det vil i langt de fleste tilfælde give dig overblik og inspiration til at uddybe.

Vær især opmærksom på dine styrker på følgende områder

 • Produkter
 • Ydelser
 • Brand
 • Markedspositioner
 • Teknologi
 • Ressourcer
 • Økonomi
 • Andre styrker

Lad være med at beskrive noget som en styrkeposition, hvis det ikke er det. Hvis din virksomhed er tynget af en stor gæld, er økonomien ikke en styrkeposition.

Hvis ikke dine produkter og ydelser ikke kan betragtes som din virksomheds styrker, er du i en vanskelig situation.

Svagheder

Hvad er din virksomhed ikke så god til?

Der er altid steder, hvor skoen trykker. Vi er ikke alle verdensmestre i alting, så selvom virksomheden har nogle gode styrkepositioner, vil der også altid være ting, som kan gøres bedre.

Vær ærlig, når du beskriver svaghederne. Hvis din egen ledelse for eksempel er en svaghed for din virksomhed, bliver I jo ikke stærkere, blot fordi du udelader dette faktum i analysen. Formålet med at fremhæve svaghederne er at lede efter udviklingspunkter.

Og så er det dejligt befriende at kalde svaghederne ved deres reelle navn i stedet for at lave sweet talk-begreber som for eksempel ”udfordringer”, ”opmærksomhedspunkter”, ”bagsider af medaljen” eller hvad du ellers kan finde på at skrive, når du ikke tør tage tyren ved hornene og erkende, at du har SVAGHEDER!!!

Muligheder

Du tænker helt sikkert af og til: ”Jeg kunne jo også …” Men ofte bliver det ikke til noget. Måske fordi vi mennesker er skabt til at arbejde inden for vores vaner. Eller måske fordi du ikke rigtig har troet på, at du rent faktisk kan iværksætte det, som ”du jo også kunne gøre”?

Uanset hvordan din virksomhed er skruet sammen, har du altid muligheder for at ændre noget. Det er disse muligheder, du lister op under dette punkt.

Trusler

Det er oplagt, at dine konkurrenters succes er dine trusler. Men tag et grundigt blik på, hvad der kan vælte din virksomhed. Tænk i worst case scenarios. Hvor galt kan det gå hvis x eller y sker? Hvad og hvem truer din virksomheds eksistens.

SWOT og hvad så?

Når du har dine lister, kan du uddybe og konkretisere så meget, som giver mening for dig. Det vigtige er, at du nu har grundlag for at lave en handlingsplan, som beskriver, hvordan du

 • Forstærker dine styrkepositioner
 • Styrker dine svagheder
 • Udnytter dine muligheder
 • Imødegår og besejre dine trusler

På den måde kan du bruge din SWOT-analyse til at få større succes med din virksomhed.

For mere info om hvad en SWOT-analyse indeholder se SWOT guiden hos Friboo.