DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

SOSTAC modellen er et ekstremt effektivt og let forståeligt strategiværktøj. Du kan betragte det som en manual eller en skabelon for, hvordan du sikrer, at din virksomhed eller dit udviklingsprojekt udvikler sig i den retning, du har tænkt dig.

Modellen er udviklet af PR Smith og bruges i rigtig mange sammenhænge – ganske enkelt fordi den er god.

Hvad er SOSTAC?

SOSTAC er en forkortelse, der anvender forbogstaverne for de enkelte punkter eller faser i strategimodellen.

  • Situation
  • Objectives
  • Strategy
  • Tactics
  • Action
  • Control

Hvis du beskriver din udviklingsstrategi ved hjælp af disse seks punkter, og efterfølgende følger op på den, har du en god sikkerhed for, at din strategi kommer til at fungere. Eller nemt kan bringes til at gøre det.

Situation

Start med en analyse af den aktuelle situation. Hvad er status her og nu i din virksomhed?

Måske har du allerede en strategi, som trænger til afpudsning og opfølgning. Mange virksomheder har en gammel, støvet forretningsplan liggende i skuffen, men bruger tiden på den daglige drift uden at kigge fremad på et mere langsigtet niveau.

Kig på det marked, du arbejder i, og kig på, hvad konkurrenterne foretager sig.

Beskriv også, hvilke ressourcer du har til rådighed.

Objectives

Nedskriv dine målsætninger.

Når du beskriver dine målsætninger, skal du være meget konkret. En målsætning fungerer kun, hvis den kan beskrives med målbare og tidsafhængige kriterier. ”Jeg vil tjene mere” er ikke en målsætning. ”Jeg vil øge omsætningen med 20 % over de næste 6 måneder og samtidig bevare dækningsbidraget” er en målsætning.

Vær realistisk i din beskrivelse af målsætningerne, og lav ikke flere, end du har kapacitet til at følge op på.

Strategy

Strategien beskriver din overordnede vej hen til målsætningerne.

Du skal beskrive, hvilke tiltag du vil indføre, og hvilke virkemidler du vil bruge, når dine målsætninger skal realiseres.

Det kan være, at din strategi handler om bedre digital markedsføring. Så vil din strategibeskrivelse typisk blandt andet tage stilling til, hvordan du skal vægte kendskab over for konvertering, og hvordan du skal vægte organiske og betalte søgeresultater.

Tactics

I taktikbeskrivelsen bliver du mere konkret. Her kigger du på værktøjer i stedet for virkemidler. Og du beskriver, hvordan du vil bruge de enkelte værktøjer.

Hvis din udvikling forudsætter øget markedsføring, beskriver du, hvordan du vil annoncere, og hvordan du vil sikre dig bedre placering i søgemaskinerne. Du prioriterer, hvordan du vil fordele dine ressourcer mellem de forskellige markedsføringsmuligheder.

Hvis der er tale om et langt udviklingsforløb, beskriver du også rækkefølgen af dine taktiske tiltag. Overvej, hvordan de bedst indvirker positivt på hinanden.

Sørg for, at alle dine taktiske tiltag til sammen opfylder strategien.

Action

Hvilke helt konkrete handlinger foretager du dig for at opfylde kravene fra din taktik? Og hvornår sætter du den enkelte handling i gang?

Her bliver du endnu mere konkret. Du laver ganske enkelt en to-do-liste så detaljeret som muligt. Hvert af punkterne fra din taktikbeskrivelse deles op i handlinger, og hver handling beskrives så præcist som muligt og påføres starttidspunkt og deadline.

Vurdér, om de handlinger, du har beskrevet, fuldt og helt opfylder hvert af dine taktiske tiltag.

Control

Mange vil sige, at handlingsfasen er den vigtigste, fordi det er her tingene sker. Men det er for kortsigtet.

Hvis din samlede udviklingsplan skal fungere, skal du indarbejde en effektiv kontrol af dine resultater.

Kontrollen tager udgangspunkt i dine målsætninger. I dit projektstyringsværktøj eller blot i din kalender sikrer du, at du følger op på hver eneste deadline. Kontrollér, at dit mål er nået, og beskriv grundigt, hvordan det er nået.

På den måde kan kontrolrapporten danne perfekt grundlag for en ny situationsbeskrivelse, og du kan køre hele processen igen og igen.