DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Mange tror fejlagtigt, at man skal bruge en revisor uanset hvad. Men svaret er faktisk, at man ikke skal bruge en revisor medmindre man falder under 4-8-12 reglen. Reglen betyder, at man skal have 4 millioner kroner i balancesum, 8 millioner kroner i omsætning og 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af et regnskabsår.

Der er dog forskel på, om man skal bruge en revisor eller om man bør. I mange tilfælde er det nemlig en god idé at få professionel hjælp til at gennemgå regnskaber og opgørelser, som skal sendes til SKAT. Dertil er det naturligvis rart at man også kun betaler det påkrævede til SKAT, og ikke aflevere for meget eller lidt, for blot at måtte tage endnu en regnskabsmæssig kamp senere.

Når SKAT gennemser et regnskab, er det naturligvis ikke altafgørende om det er kontrolleret af en professionel, men det er en erklæring om, at regnskabet må forventes at være uden fejl og mangler – samt med klar og tydelig struktur.

Men når man f.eks. kontakter sin revisor i København, eller andre store byer, er der mange andre fordele, end blot den ekstra goodwill, man opnår hos SKAT.

Et spørgsmål om kompetencer

Vi har alle vores fagområder. Nogle bygger huse, nogle laver fantastisk mad og andre mestrer økonomi og tal. Fælles er, at vi alle arbejder professionelt inden for en branche. Derfor giver det også bedst mening, hvis dy hyrer en revisor til at stå for dine regnskaber. Det er trods alt dem, der har årevis erfaring og kan opstille et regnskab, som er velfunderet og ikke fejlfyldt.

Et fejlbehæftet regnskab kan faktisk risikere at sende virksomheden på skråplan. F.eks. hvis fejlene tegner et billede af en økonomi, der ikke hænger sammen med virkeligheden.

Den slags fejl er ikke bare uheldige, men kan føre til beslutninger, der aldrig skulle være truffet.

Selvom det er en logisk letforståelig beslutning at anvende en revisor til gennemgang af sine regnskaber, er der fortsat mange, som fravælger det pga. prisskepsis.

Dog er det værd at huske, at revisorer i dag ikke er lige så dyre, som de kan have ry for. Som i alle andre brancher findes der både større og mindre virksomheder, samt mulighed for at tilknytte på freelancebasis.

Der er med andre ord også plads til de mindre virksomheder, der skal have professionel hjælp til regnskabet.