DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

MUS-samtalen er et vigtigt værktøj i vedligeholdelsen af dine personaleressourcer. Du har helt sikkert styr på, at dit materiel er vedligeholdt, så din virksomhed kan levere det optimale. Betragt MUS-samtalen på linje med et serviceeftersyn. Blot med den forskel, at du måske kan bygge din Fiat om til en Bentley.

Din virksomhed er ikke stærkere end de medarbejdere, som du har ansat. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opretholde et sundt psykisk arbejdsmiljø. Dine medarbejdere yder mest og er de bedste ambassadører for din virksomhed, hvis de er trygge, og hvis de trives.

Med MUS-samtalen tager du en pejling på den enkelte medarbejders trivsel og ønsker.

Hvad er en MUS?

MUS-samtale er egentlig et lidt vrøvlet begreb, for bogstaverne MUS står netop for Medarbejder-Udviklings-Samtale. Men ordet MUS-samtale er blevet almindeligt, selvom det er mere korrekt blot at sige MUS.

Samtalen handler om din medarbejders udvikling. Det er dig som arbejdsgiver, der indkalder til samtalen, og det er dig, der er mødeleder. Du får mest ud af MUS-samtalen, hvis du kommer omkring følgende emner:

  • Medarbejderens daglige trivsel
  • Medarbejderens oplevelse af arbejdspladsen
  • Medarbejderens forhold til kolleger
  • Medarbejderens forhold til ledelsen
  • Medarbejderens ønsker til fremtiden
  • Ledelsens forventninger til medarbejderen

Læg mærke til, at ledelsens forventninger står til sidst. Det skyldes, at samtalens centrum netop er medarbejderens udvikling og ikke virksomhedens udvikling. Omvendt er MUS-samtalen en god anledning til at minde den enkelte medarbejder om virksomhedens værdisæt og målsætninger. Og at opstille konkrete forslag til, hvordan medarbejderne kan medvirke til at opfylde målene.

Hvilke regler gælder for MUS-samtalen?

De fleste overenskomster har ingen fastsatte regler for, at der skal afholdes MUS-samtaler. Men en gylden regel siger, at det er en god idé at holde samtalerne én gang årligt. Læg dem i den mindst travle sæson.

Der er ikke fastsat nogen regler for samtalens indhold, så i virkeligheden er du blot underlagt de samme regler, som altid gælder mellem en leder og hans personale.

Hvilke forventninger er der til MUS-samtalen?

Du og din medarbejder får det største udbytte af samtalen, hvis din medarbejder er tryg. Det opnår du bedst ved på forhånd at melde så klart som muligt ud, hvad samtalen drejer sig om. I skal helst komme til samtalen med de samme forventninger. Lav gerne en fast dagsorden.

Er MUS-samtalen en lønforhandling?

Nogle medarbejdere vil forvente, at MUS-samtalen er en lønforhandling. Hvis du vil acceptere dette, bør du melde det klart ud, når du indkalder til samtalen. Hvis du ikke vil acceptere det, er det også klogt at melde det klart ud: ”Vi kommer ikke til at forhandle løn.” Så bliver der ingen dårlige vibrationer, når I sidder over for hinanden.

Vær nysgerrig

Du bør være nysgerrig omkring din medarbejders syn på sit arbejde. Lad medarbejderen snakke så meget som muligt, så får du uvurderlig viden om, hvad der foregår på gulvet i din virksomhed.

Vær ambitiøs på medarbejderens vegne

Overvej på forhånd, hvordan du kan se denne medarbejder udvikle sig. Er der lederpotentiale? Eller vil han eller hun trives bedre med mere afgrænsede opgaver?

Måske skal medarbejderen have et bestemt kursus for at løse sine opgaver bedre. Og måske skal der være plads til at ændre arbejdstiderne i en periode, så balancen mellem arbejdsliv og familieliv bliver bedre.

Brug ikke MUS-samtalen til fyringer

Du må for alt i verden ikke lade en medarbejder komme ud fra en MUS-samtale med en fyreseddel i hånden. Hvis du gør det, har du undermineret din mulighed for at bruge MUS-samtalen til et udviklingsaktiv for din virksomhed i al fremtid.