DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Ved bygge- og anlægsprojekter er det naturligvis af stor betydning for sikkerheden, at der udvælges en ansvarlig sikkerhedskoordinator af den pågældende bygherrer. Det er væsentligt at denne person opretholder forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger under hele byggeforløbet og at samme person har personlig kontakt med det mandskab, der udfører arbejdet.

I Danmark er vi heldigvis ikke kendt for arbejdsulykker. En af de største årsager dertil skal findes i solidt præventivt arbejde, der er funderet på nøje udtænkte sikkerhedsstandarder i alle arbejdsfaser.

Afhængigt af byggepladsens størrelse stilles der forskellige krav til sikkerhedskoordinatorens faglige kvalifikationer.

Der skal blandt andet etableres sikkerhed omkring alle fællesområder, lægges en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), ligesom medarbejdere skal gøres bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der kan være forbundet med deres arbejde.

Sikkerhed er naturligvis aldrig at tage for let på.

Få styr på fællesområderne

Fællesområderne er vigtige at etablere klare sikkerhedsforanstaltninger for, da flere faggrupper udfører arbejde og færdes der samtidig.

Sikkerhedsforanstaltninger tæller blandt andet færdsels- og adgangsveje, gangbroer, stillads, byggepladshegn, sikre arbejdsplatforme, container og f.eks. velfærdsforanstaltninger ved længerevarende byggerier.

Der skal derudover etableres planer for, hvem der er den ansvarlige for at opstille, vedligeholde og kontrollere de opsatte sikkerhedsforanstaltninger – ligesom evt. udgifter hertil skal planlægges som del af budget. I hvert fald hvis man ønsker at følge branchens best practice.

For en nærmere og mere detaljeret gennemgang af planer for sikkerhed og sundhed, anbefales det at downloade en vejledende tjekliste hos brancheforeningen.

En sådan indeholder tidsplan for byggeriets enkelte faser, afgrænsninger og koordinering, råd til byggepladstegning, angivelser af områder med særlig risiko, arbejde med risiko for højere belastning, oversigt over hjælpemidler, orden og ryddelighed samt meget mere.

Husk desuden, at der skal udpeges en arbejdsmiljørepræsentant blandt de ansatte på byggepladsen, som har til formål at tale den fælles sag. Har denne behov for at kunne hente særlige hjælpemidler m.m., så lej en varebil eller stil en firmabil til rådighed, som kan bruges til dette formål. Det handler i høj grad om at hjælpe de ansatte til alt den ekstra selvhjælp de kan anvende inden for de definerede planer.

Overvej også altid samarbejdspartnere til anskaffelse af f.eks. sikkerhedsudstyr, så du samarbejder med en virksomhed, der har erfaring og kender reglerne for udstyret.