DEL

.

I dag foregår en stor del af vores daglige køb og salg online. Det vokser år for år og gælder for både B2C (erhverv til forbruger) og B2B (erhverv til erhverv). Har du en fysisk detailbutik eller anden salgsorienteret virksomhed, så er det næsten en nødvendighed med en tilstedeværelse på internettet. Her er det mest normale enten en webshop med direkte salg eller en hjemmeside med en informativ præsentation af firmaet. Enkelte virksomheder koncentrerer sig i første omgang hovedsageligt om at blive set på et eller flere af de sociale medier. SoMe kan være en god måde at finde og holde kontakt med sine kunder. Opslag og artikler orienteres mod den ønskede målgruppe.

En netbutik er forholdsvis let at oprette

Der er flere måder at sælge online på. Du kan bruge en allerede etableret salgsplatform, som eksempelvis Amazon, til at vise dine produkter til mulige kunder, men du kan også starte din helt egen digitale forretning. Her skal du overveje dit behov, Webshop pris, funktionalitet og ikke mindst hvor meget tid, du selv vil bruge på oprettelsen. En shop købt hos en webshopudbyder vil typisk være tilpasset, måske ovenikøbet skræddersyet, til dig og dine ønsker. Det vil spare dig tid og besvær, men vil sandsynligvis også være den dyreste løsning. Kan, vil og tør du selv opbygge butikken fra bunden, så er der flere ”billige” løsninger at finde. Blandt de mest populære gør-det-selv shopløsninger er WordPress og Magento.

Husk at indtænke brugervenlighed

Når du starter og indretter din webshop, skal du fokusere meget på at gøre den letforståelig og brugervenlig. Den skal indeholde alle de genkendelige funktionaliteter, som de besøgende møder på andre hjemmesider, for eksempel placering af søgefeltet, logo, indkøbskurven og de praktiske oplysninger. Det er også vigtigt at farverne og teksttypen er læsevenlige. De besøgende skal jo helst føle sig trygge på siden.