DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Det kommer nok ikke bag på særlig mange, at fremtiden for opvarmning af de danske hjem ikke ligger i fossile brændstoffer. Det har regeringen nu valgt at skubbe til, i det mål der ligger for det danske klima-arbejde med at vi skal reducere vores CO2-reduktion med 70% de næste 10 år.

En af de måder bliver at beskatte og udfase oliefyr. Formålet er naturligvis, at det skal kunne betale sig for danskerne at skifte til alternativer som varmepumper på grøn strøm og fjernvarme. Hvordan CO2 beskatningen kommer til at forløbe er endnu uvist, så det vides ikke hvor stor den økonomiske gulerod bliver for at skifte. Dog vides det, at der er afsat små 300 millioner kroner til at udfase olie og gasfyr. Disse skal sandsynligvis bruges til blandt andet etableringstilskud til husstande, der ønsker at skifte.

Klimaministeren Dan Jørgensen har da også udtalt, at det kal være billigere for danskerne at skifte og så enten varmepumpe eller fjernvarme. Det betyder, at der bliver en pose penge til en skrotningsordning, og samtidig kommer der til at være støtte til varmepumper på abonnement.

Samtidig har regeringen også undersøgt, om det kan være muligt at indføre et egentlig forbud mod fossile brændsler i fjernvarmekstoren. Dette er de dog endnu ikke i mål med.

I Danmark er der på nuværende tidspunkt omkring 80.000 oliefyr og 380.000 gasfyr. Planen og forhåbningen er, at man inden for de næste 4 år får fjernet op mod halvdelen af alle oliefyr og mellem 50.000 og 80.000 naturgasfyr. Det kommer naturligvis nok an på, hvor sor det økonomiske grundlag for at skifte bliver, hvor hurtigt det kommer til at gå.

Hvis alt går efter planener med at udfase olie og naturgas, så vil det svare til en reduktion i 2030, der svarer til 0.7 millioner ton Co2. Hvilket dog stadig er langt fra den samlede reduktion der skal op på 19 millioner ton.