DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Der er kommet flere krav til moderne byggerier, og det gør, at nedrivning af bygninger er nødvendigt. Mange af Danmarks bygninger som skoler, sygehuse og lejlighedskomplekser er bygget eller opført i 1960’erne eller 1970’erne. Nogle er endda opført før dette. Det er de stigende krav til de moderne byggerier, som gør, at mange af Danmarks bygninger står til at skulle rives ned i de kommende år. Det gør de, fordi der er stigende krav, når det kommer til sikkerhed og energieffektivitet.

Byggeaktiviteten i Danmark er stor, og den forventes at stige, fordi flere og flere personer bosætter sig i storbyerne. Ved nedrivning af bygninger er der bl.a. tale om totalnedrivning, indvendig nedrivning og specialnedrivning.

Hvad er en totalnedrivning?

En totalnedrivning foretages også som en selektiv nedrivning. Ved disse nedrivninger sorterers og bearbejdes der byggeaffald. Det gør for at sikre genanvendelse af så stor en andel af byggeaffaldet som muligt.

Først punkt i den selektive nedrivningsproces er, at man fjerne de farlige stoffer og materialer. Dette er f.eks. PBC, asbest og bly. Herefter sorterer man materialer, som kan genanvendes direkte. Dette er f.eks. inventar og effekter. Herefter nedtages både lofter, vægge og etageadskillelser mv.

Affaldet efter en selektiv nedrivning deponeres efter de gældende regler. Dette beskytter miljøet og øger andelen af genanvendelige ældre byggematerialer. En indvendig nedrivning foretaget også som en selektiv nedrivning.

Hvad er en specialnedrivning?

En specialnedrivning foretaget under særligt krævende forhold. Der kan være mange ting, som gør, at nedrivningen af bygningen kræver en speciel fremgangsmåde.

Eksempler på en specialnedrivning kan være, hvis man ønsker at bevare en del af konstruktionen på bygningen. Det kan også vær, at nedrivningen omhandler bevaringsværdige ejendomme eller opgaver, hvor en mindre del af konstruktionen kræver registrering. I andre tilfælde kan byggegrunden være årsag til, at der kræves en specialnedrivning.

Hvordan foregår springning ved nedrivning af bygninger?

I flere og flere situationer er springning faktisk den bedste metode til at nedrive store bygninger. Denne metode anses også for at være den mest hensigtsmæssige. Du bør altid kontakte en professionel samarbejdspartner, som kan udføre arbejdet under gode og ordnede forhold. Desuden har disse firmaer adgang til alt det nyeste maskineri og udstyr.

Det er vigtigt, at du i fællesskab med din samarbejdspartner finder ud af, hvad der giver mest mening. Det afhænger af bygningen karakter og formålet med nedrivning, hvilken metode der i sidste ende anvendes.