DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Det er slet ikke unormalt, at man som forretningssejer er nødt til at kontakte en håndværker, for at få udført arbejde i virksomheden.

Men har du egentligt styr på, om du kontakter en håndværker med styr på sit fag? Eller om du er ved at begive dig i kast med en håndværker uden for sit autorisationsområde? Sidstnævnte kan nemlig føre til byggesjusk – og det er ingen interesseret i, når man har en professionel forretning at drive samt medarbejdere at holde styr på.

Det er med andre ord vigtigt, at du kender reglerne, så du kan finde den rette håndværker til opgaven, og så du er bevidst om, at du f.eks. ikke kan bruge den ene type håndværker til noget andet arbejde, ’bare fordi han alligevel er i virksomheden’.

Fagområder, der kræver autorisation

Når en håndværker kan prale ar at have sin autorisation, har han fået den via Sikkerhedsstyrelsen i Danmark.

Eksempler på faggrupper, der kræver autorisation er: Elektrikere, personer der foretager kloakarbejde og VVS-folk.

Bemærk at VVS og blikkenslagerarbejde ofte blandes sammen, men at det IKKE er det samme. Der er tale om forskellige arbejdsområder.

VVS står for vand, varme og sanitet. Det betyder, at det er denne fagmand, som står for at tilkoble vand og afløb til brugsvand og spildevand. Det er ligeledes denne fagmand, som tilkobler gas, etablerer gulvvarme, sætter radiatorer op etc.

En blikkenslager er derimod en person, som arbejder med nedløbsrør, skotrender, døre, riste, skorstene, altaner og andet arbejde, hvor der bearbejdes stål, zink, metaller etc.

Foruden VVS’eren, kræver det autorisation når der arbejdes med el eller lægges kloakering. En elektriker tager sig af elinstallationer, hvilket gælder såvel installationer af hvidevarer til større projekter, hvor der trækkes kabler, installeres eltavler og meget mere. Da der er tale om strøm og det er forbundet med fare (det kan give stød eller dårlige installationer kan resultere i brand m.m.) SKAL det udføres af en autoriseret.

Fagområder, der IKKE kræver autorisation

Egentligt er det de fleste fagområder, som ikke kræver autorisation. Derfor kan du roligt hyre folk til betonarbejde, førnævnte blikkenslagerarbejde, murerarbejde, malerarbejde, snedker- og tømrerarbejde m.m.

Dog er det altid en god idé at undersøge den pågældende virksomhed først, så du får fat i en dygtig fagmand, der kan hjælpe dig med dine udfordringer og levere et højt serviceniveau.