DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Har du sikret din virksomhed udefra som indefra? Det sker indimellem, at virksomheder er udsat for indbrud og tyveri generelt. Derfor kan det kræve at du sikrer din virksomhed. Der kan være forskellige tiltag alt efter om I er en stor eller lille virksomhed.

Sikring af din virksomhed indefra

I større virksomheder kan der desværre være mere tyveri fra medarbejdere end i mindre virksomheder. Dette kan skyldes flere ting. Det kan til dels skyldes, at medarbejdere i mindre virksomheder føler sig mere knyttet til virksomheden og omvendt. Det kan også skyldes, at det i større virksomheder kan være svært at finde frem til, hvorfor en genstand mangler og hvem der i så fald har taget denne.

Hvis I har et problem med svind i jeres virksomhed, så kan det være at I skal tage hånd om dette problem. Der er flere virksomheder, som har udgangskontrol. Det kan foregå på flere måder, men en af de måder det kan foregå på, er ved at trykke på en knap. Hvis knappen lyser rød, så skal man vise, hvad man har i sin taske og hvis den lyser grøn, så må man gå ud. Der er selvfølgelig smuthuller ved denne løsning, men det kan også virke forebyggende, da det så bliver sværere at stjæle fra sin arbejdsplads.

Sikring af din virksomhed udefra

Ligeså vel som der kan ske tyveri indefra, så kan der også ske indbrud udefra. Du kan sikre din virksomhed på forskellige måder for at mindske chancen for indbrud. Først og fremmest kan du få tjekket alle låse i din virksomhed. Det kan være, at dine låse er for gamle eller slidte til ikke at leve op til dagens sikkerhedskrav. Du kan få et tjek af dine låse hos din lokale låsesmed.

Når du er sikker på, at du har styr på dine låse, så kan du se på om du vil gøre mere. Her kan du overveje om du vil installere alarm i din virksomhed, så du øger sikkerheden endnu mere. Imens du overvejer hvad du skal gøre, så bør du også overveje, hvad de pågældende løsninger kræver i forhold til hvad du kan miste. Har du problemer med, at medarbejderne tager kuglepenne med hjem, så er det nok lige dyrt nok at bruge overstående løsning. Det kan sandsynligvis hjælpe at tage en snak med dine medarbejdere. Har du dyre computere eller andet IT-udstyr stående, så kan det måske godt betale sig at sikre din virksomhed udefra.