DEL

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

For at rense ud i ens afløb i håndvasken skal man hælde 1-2 L kogende vand igennem afløbet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan man fylde håndvasken med vand, så det dækker afløbet, og derefter sætte en svupper på og svuppe den op og ned, til man får løsnet klumpen med skift i afløbet.

Man bør undgå kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin, fordi de er miljøskadelige, samt at de kan skade ens afløbsrør, eftersom de er meget ætsende. Man kan i stedet tilsætte lidt opvaskemiddel til det kogende vand. For at vedligeholde sine afløbsrør skal man gern rense ud i dem hver anden uge eller et par gange om måneden. 

Afløbet i badet

Når afløbet i bruseren tilstopper er det oftest på grund af sæberester og hår. For at rense afløbet i bruseren kan man afmontere risten og rense den omhyggeligt og grundigt. Hvis der er en vandlås i afløbet skal denne også tages af og vaskes grundigt. For at undgå tilstopning i bruseren, er det vigtigt at rense disse dele jævnligt. Her frarådes det også brug af stærke kemiske rensemidler. Hvis afløbet stadigvæk er stoppet efter rengøringen, kan det blive en nødvendighed at kontakte en professionel i form af kloakservice. 

Når du har stoppet afløbet i håndvasken

Hvis man skylder for mange madrester eller andet skidt ned i afløbet i køkken håndvasken, vil den i længden stoppe til. En stoppet håndvask kan man selv prøve at fikse, før man ringer efter hjælp. Man kan prøve at hælde noget kogende vand ned gennem afløbet sammen med en smule opvaskemiddel, for at løsne klumpen af snavs, som har sat sig fast. Hvis dette ikke hjælper, kan man prøve kræfter med en svupper. 

Når kloakken er stoppet

Hvis din kloak er blevet helt tilstoppet, og problemet har tendens til at vende tilbage kan man få foretaget en slamsugning. En slamsugning foregår ved, at der bliver opsuget flydende slam og skidt op fra kloakken. Det ender så i en vogns monterede tank. Der findes to indgreb, man kan få lavet på sin kloak: en slamsugning og en kloakspuling. Her er en kloakspuling mere blid i det, som kan foretages, hvis tilstopningen af kloakken ikke er så slemt. Herimod er en slamsugning mere indgående. 

Det man selv kan gøre for at vedligeholde sin kloak er, og dermed undgå en stoppet kloak, er at åbne dækslerne og og skylle igennem med en vandslange. For at undgå problemer med kloakken bedst muligt, skal man sørge for, at rense den regelmæssigt.